Sơn Nippon Bilac

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

BILAC là loại sơn dầu gốc Alkyd, một thành phần, có độ bền, độ bóng và độ che phủ cao. BILAC được sử dụng làm lớp sơn phủ cho các bề mặt gỗ và kim loại, nội và ngoại thất.

Đặc điểm:
- Kinh tế và dễ sử dụng
- Độ che phủ cao
- Có đặc tính chống ăn mòn, hiệu quả cao hơn khi kết hợp với lớp sơn lót
- Màng sơn có độ bền cao
- Độ bám dính rất tốt trên nhiều bề mặt
- Màng sơn phẳng mịn
- Thời gian khô ngắn hơn so với các loại sơn tương tự khác
- Độ bóng rất cao

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  NP BGG 1740P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67A-2P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68A-2P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69A-2P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-4D
LƯU Ý: Màu sắc trên hình chịu ảnh hưởng của ánh sáng, thiết bị điện tử nên có thể sai khác so với màu thực tế. Để đảm bảo độ chính xác của màu và sản phẩm bạn chọn, vui lòng liên hệ với đại lý Sơn Nippon gần nhất.

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

{关键字}Dụng cụ Cọ quét, con lăn hoặc súng phun có khí
{关键字}Pha loãng Cọ quét & Con lăn: Tối đa 10%
Phun có khí: Tối đa 20%
Dung môi pha loãng: Nippon Bilac Thinner
{关键字}Thời gian khô Khô bề mặt: Khoảng 45 phút
Khô để xử lý: 16 giờ
{关键字}Thời gian chuyển tiếp Tối thiểu 24 giờ
{关键字}Độ dày màng sơn yêu cầu 30 microns đối với màng sơn khô
70 microns đối với màng sơn ướt
{关键字}Hoàn thiện Rất bóng
Cọ quét, con lăn hoặc súng phun có khí
{关键字}Đóng gói 5 Lít & 20 Lít