Sơn Nippon Matex

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

Sơn Nippon MATEX là loại sơn nước được pha chế đặc biệt để có độ bền màu cao. Sơn Nippon MATEX đem lại màng sơn phẳng mịn với nhiều màu sắc hấp dẫn và có thể phủ rộng hơn nhờ có độ che phủ cao

Đặc điểm:

 - Dễ sử dụng
 - Độ bao phủ & che phủ cao
 - Chống rêu, mốc 
 - Là loại sơn được đánh giá cao

Tham khảo mẫu nhà tại ĐÂY

Bảng màu sơn Nippon Matex

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  NP BGG 1740P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  64C-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67A-2P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67B-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  67C-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68A-2P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68B-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  68C-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69A-1A
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69A-2P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69A-3P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69B-4D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-1P
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-2T
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-3D
 •  

  Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

  69C-4D
LƯU Ý: Màu sắc trên hình chịu ảnh hưởng của ánh sáng, thiết bị điện tử nên có thể sai khác so với màu thực tế. Để đảm bảo độ chính xác của màu và sản phẩm bạn chọn, vui lòng liên hệ với đại lý Sơn Nippon gần nhất.

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

{关键字}Dụng cụ Dùng cọ quét, con lăn hay súng phun không có khí
{关键字}Pha loãng Cọ quét & con lăn: Tối đa 20%     
Phun không có khí: Tối đa 10%
{关键字}Thời gian khô 10 phút ở 30ºC
{关键字}Thời gian chuyển tiếp 2 giờ
{关键字}Độ dày màng sơn yêu cầu 30 - 40 micron cho một lớp sơn với điều kiện thi công bình thường
{关键字}Hoàn thiện Mờ
Màu sắc: Nhiều màu sắc phong phú như trong bảng màu. 
{关键字}Đóng gói 5 kg & 18 lít