Sơn Tilac Grey Primer

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

TILAC GREY PRIMER có gốc Alkyd, là loại sơn lót kinh tế, rất thành công trong việc chống ăn mòn cho bề mặt kim
loại chứa sắt ở điều kiện ăn mòn nhẹ

Đặc điểm:

- Là loại sơn lót kinh tế

- Dễ sử dụng

- Độ che phủ cao

Game tài xỉu online-Diễn đàn tài xỉu online

{关键字}Dụng cụ Cọ quét, con lăn, súng phun có khí hoặc không có khí
{关键字}Pha loãng Cọ quét & Con lăn: Tối đa 10%
Phun có khí: Tối đa 25%
Phun không có khí: Tối đa 5%
Dung môi pha loãng: Nippon Tilac Thinner
{关键字}Thời gian khô Khô bề mặt: Khoảng 30 phút
Khô để xử lý: 1 giờ
{关键字}Thời gian chuyển tiếp Tối thiểu 4 giờ
{关键字}Độ dày màng sơn yêu cầu 40 microns đối với màng sơn khô
73 microns đối với màng sơn ướt
{关键字}Hoàn thiện Mờ
Màu: xám
{关键字}Đóng gói 0.8 Lít, 3 Lít, 20 Lít